Greek English German Russian

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (1826 - 1827)


Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (3 MΑΪΟΥ 1826 ΕΩΣ 25 ΜΑΪΟΥ 1827)

Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Στις αρχές Απριλίου 1826, οι Έλληνες συγκεντρώθηκαν στην Επίδαυρο για να ορίσουν τη νέα κυβέρνηση. Το Μεσολόγγι ψυχορραγούσε, και οι κάτοικοί του πέθαιναν από την πείνα. Πώς να εξηγήσει κανείς αυτή την βιασύνη των Ελλήνων να εκλέξουν κυβέρνηση; Μήπως η πτώση του Μεσολογγίου ήταν ένα γεγονός ήσσονος σημασίας; Απογοητευμένοι οι απεσταλμένοι του Μεσολογγίου παρατηρούσαν τους αντιπροσώπους όλων των επαρχιών να καταφθάνουν στην Επίδαυρο, ενώ αυτοί μάταια περίμεναν να οργανωθεί στρατιωτική βοήθεια για την πόλη τους...

ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1745 - 1825)


Ο ΠΕΙΡΑΤΗΣ - ΤΟ ΧΑΒΙΑΡΙ - Ο ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ

Όλοι έχουμε συνδέσει το όνομα τον Βαρβάκη με την ίδρυση του Σχολείου που φέρνει τ' όνομά του, πολλοί όμως το σχετίζουν με τη "Βαρβάκειον Αγορά", επειδή συνέβη να δημιουργηθεί απέναντι οπό τη Σχολή και στη συνέχεια να καταλάβει το χώρο του Βαρβακείου κτιρίου, όταν το 1944 καταστράφηκε. Τέλος το όνομά του συνδέθηκε, φυσικά με το Βαρβάκειον Ίδρυμα. Έτσι πέρασε ως Ευεργέτης στη σνείδηση των δεκάδων χιλιάδων μαθητών της Βαρβακείου Σχολής, που φοίτησαν και αποφοίτησαν, μέσα στα 140 χρόνια της λειτουργίας της. Ο Βαρβάκης, όμως παρέμενε άγνωστος. Τίποτε, ή σχεδόν τίποτε, δεν γνωρίζαμε...

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΡΟΣ Δ')


ΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975
(Συνέχεια από το ΜΕΡΟΣ Γ')

OΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1975

Tο Σύνταγµα του 1975 έχει αναθεωρηθεί, µέχρι σήµερα, δύο φορές. Σύνταγµα αυστηρό – εφόσον:

  • Πρώτον, περιέχει µη αναθεωρήσιµες διατάξεις, 
  • Δεύτερον, για την αναθεώρησή του απαιτείται πάροδος ελάχιστου χρόνου από τη θέση του σε ισχύ ή την προηγούµενη αναθεώρηση, 
  • Τρίτον, απαιτούνται ειδικές πλειοψηφίες και, 
  • Τέταρτον, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί σε δύο διαδοχικές βουλευτικές περιόδους – έχει υποστεί µεταβολές, οι οποίες, σε σηµαντικό ποσοστό, δεν υπήρξαν προϊόν συναίνεσης των πολιτικών δυνάµεων ούτε οµοφωνίας των εκπροσώπων της θεωρίας.

Οι αναθεωρήσεις του πραγµατοποιήθηκαν, όµως, κατ’ αντίθεση προς αυτές των συνταγµατικών χαρτών του παρελθόντος -εξαίρεση, η αναθεώρηση του 1865- µε τήρηση της συνταγµατικής τάξης.

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΡΟΣ Γ')


H MΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975
(Η Συνέχεια από το ΜΕΡΟΣ Β΄)

H METABAΣH ΣTH ΔHMOKPATIA KAI H ΣYNTAΞH TOY NEOY KATAΣTATIKOY XAPTH

Ι. Εισαγωγικά

Το Σύνταγµα του 1975 είναι προϊόν µιας ουσιαστικής καµπής της συνταγµατικής και της πολιτικής µας ιστορίας, η οποία σφραγίστηκε µε την ιστορική συγκυρία της επιβολής και της κατάρρευσης της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967. Συνεπώς, για να κατανοήσει κανείς βαθύτερα τη µεγάλη αυτή καµπή και τον Καταστατικό Χάρτη που παρήγαγε, δεν µπορεί να παρακάµψει τη δικτατορική παρέµβαση του 1967 - 1974 και το πολιτικό κλίµα που διαµόρφωσε...

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΡΟΣ Β')


ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΗΓΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
(Η Συνέχεια από το ΜΕΡΟΣ Α΄)

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (1923 - 1935) 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1927

«Με το οριστικόν Σύνταγµα του 1927 η ∆ηµοκρατία απέβη εµπράκτως, πολίτευµα της µεγάλης πλειονοψηφίας του λαού» Αλ. Σβώλος Tο Σύνταγµα της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας της 3ης Ιουνίου 1927, ο πρώτος Καταστατικός Χάρτης του δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος στην Συνταγµατική Ιστορία της Ελλάδας, παρουσιάζει πολλαπλό ενδιαφέρον: Όχι µόνο για το περιεχόµενο των 127 άρθρων του και την πολιτειακή φιλοσοφία που το διέπει (I) αλλά και γιατί είναι συνδεδεµένο µε το εγχείρηµα της κατάλυσης της βασιλείας και την ιστορική σηµασία του (II)...

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΡΟΣ Α')


Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τα Τοπικά Πολιτεύματα της Επαναστατικής Περιόδου

Με την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821 στην Ελλάδα, ιδρύθηκαν τα πρώτα τοπικά πολιτεύματα: η «Μεσσηνιακή Γερουσία», ο «Οργανισμός της Πελοποννησιακής Γερουσίας», «η Βουλή της Θετταλομαγνησίας», ο «Οργανισμός της Γερουσίας της Δυτικής Ελλάδος» και η «Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος» ή «Οργανισμός του Αρείου Πάγου, Γερουσίας της Ανατολικής Ελλάδος». Τα πολιτεύματα αυτά, ψηφισμένα κατά το πρώτο έτος της επανάστασης, το 1821, από τοπικές Συνελεύσεις προκρίτων των επαρχιών, είχαν ως σκοπό την προσωρινή διοικητική και στρατιωτική οργάνωση...

Copy Right

print and pdf

Print Friendly and PDF

Share This

Related Posts